İŞLƏRİMİZ

SCREENSHOTS
TEXNOLOGİYA
CMS
webcity.az
TEXNOLOGİYA
html css bootstrap javascript jquery php mysql
MÜDDƏT
20gün
LAYİHƏ RƏHBƏRİ
DİZAYNER
PROQRAMÇI
HAQQINDA

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu keçmiş SSRİ Nazirlər Sovetinin 13 iyun 1984-cü il tarixli 1163 №-li sərəncamına və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 30 avqust 1984-cü il tarixli 341 saylı qərarına əsasən Bakı şəhərində yerləşən keçmiş SSRI - nin ayrı-ayrı institutlarının laboratoriya və şöbələrinin (V.A.Kuçerenko adına İnşaat Konstruksiyaları ETİ-nin, Beton və D/Beton ETİ-nin, Tikintinin Təşkili və Mexanikləşdirilməsi ETİ-nin, Tikintidə Əmək Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun və Zaqafqaziya Eksperimental Layihələndirmə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun) bazaları əsasında yaradılmışdır. Hal-hazırda institutun strukturu 12 laboratoriya və şöbələrdən ibarətdir. İnstitutun nəzdində Elmi Şura, inşaat və memarlıq elminin aparıcı ixtisasları üçün kadr hazırlığı üzrə doktorantura fəaliyyət göstərir. İnstitutun təsisçisi olduğu “Azərbaycanda inşaat və memarlıq” dövrü elmi-praktiki jurnalı nəşr olunur.